Vad är PEP?
Amanda avatar
Skrivet av Amanda
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

"PEP" står för en Person i politiskt ttsatt ställning.

Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer, ministrar eller domare i Högsta domstolen. Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation.

Även om du själv inte är en PEP-kund kan du flaggas som det om du exempelvis har familjeanknytning till en person som är klassad som en PEP eller har ett namn som liknar en PEP. Du kan endast flaggas som PEP-kund om du valt att betala med Autogiro via Trustly.

Om du klassificerats som en PEP-kund måste Trustly enligt lag kontrollera detta. Det finns två alternativ för att lösa detta:

Alternativ 1:

Det enklaste alternativet är att du byter betalningslösning till kortbetalning, då behöver du inte oroa dig för att flaggas som PEP eftersom banken genomför en PEP-kontroll innan du får ditt betalkort.

Alternativ 2:

Om du vill fortsätta med autogiro behöver du omgående kontakta Trustly via formuläret nedan för att undvika att bilen blir oförsäkrad, då alla kommande betalningar till oss genom Trustly har blivit blockade:

Fyll i din information samt enligt beskrivningen nedan:

Subject: PEP lin Försäkring

Message: Jag har blivit klassificerad som PEP

Det räcker med att genomföra ett av alternativen.

Fick du svar på din fråga?