Alla samlingar
Betalning
Varför kan ni inte dra min premie?
Varför kan ni inte dra min premie?
Amanda avatar
Skrivet av Amanda
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Ibland misslyckas vi med att dra din premie automatiskt. Det kan ha flera orsaker.

Kortbetalning

De främsta anledningarna till att en premiedragning misslyckas är:

  • Kortet blivit spärrat

  • Kortet har gått ut

  • Det saknas pengar på kortet

  • Kortet är spärrat för internet-köp

Det du behöver göra är att registrera dina kortuppgifter på nytt via länken du får av oss, samt säkerställa att det finns medel på kortet vid dragningstillfället.

Om det inte beror på någon av dessa anledningar behöver du kontakta din kortutgivare för att kontrollera vad som kan vara fel.

Autogiro (kontobetalning)

De främsta anledningarna till att en premiedragningen misslyckas är:

  • Autogiro-mandatet har blivit borttaget

  • Det saknas pengar på kontot

  • Du har blivit flaggad som en PEP-kund och behöver vidta åtgärder. Läs mer här

Det du behöver göra är att registrera dina kontouppgifter på nytt via länken du får av oss, samt säkerställa att det finns medel på kontot vid dragningstillfället.

Fick du svar på din fråga?