Alla samlingar
Bilförsäkring
Kan man registrera en yrkesbil hos er?
Kan man registrera en yrkesbil hos er?
Linnea avatar
Skrivet av Linnea
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Vi försäkrar inte bilar som är yrkesmarkerade.

Yrkesmässig trafik är trafik som bedrivs med personbilar, lastbilar, bussar, terrängmotorfordon, traktorer med tillkopplade släpfordon (traktortåg) eller motorredskap med tillkopplade släpfordon och som innebär att fordon och förare mot betalning ställs till allmänhetens förfogande för transport av personer eller gods.

Du kan läsa mer om yrkesmässigtrafik och yrkestrafiktillstånd här.

Fick du svar på din fråga?