Vilka är mina skyldigheter?
Linnea avatar
Skrivet av Linnea
Uppdaterad för mer än en vecka sedan
  • Att du lämnar korrekt information vid tecknandet av försäkringen

  • Du ska betala försäkringen

  • Informera oss utan dröjsmål om olyckan är framme

  • Följa säkerhetsföreskrifterna i villkoret t.ex.

    -Upplysa oss om ändrade risker som att du kör längre än vad du angett

    -Medverka vid skadereglering och besiktning

Fick du svar på din fråga?