Alla samlingar
Bilförsäkring
Skaderelaterade frågor
Vad gör jag om en skada sker utomlands?
Vad gör jag om en skada sker utomlands?
Linnea avatar
Skrivet av Linnea
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Din försäkring gäller i de länder som är anslutna till Gröna kort-samarbetet. I vissa länder behövs fortfarande ett bevis på att fordonet är trafikförsäkrat, det Gröna kortet. Detta behöver du kolla upp innan din avresa, i vilka länder din försäkring gäller samt om du behöver kontakta oss för att utförda ett Grönt kort. Du hittar information här om vilka länder som ingår samt vilka länder som kräver ett Grönt kort.

Skulle en skada uppstå utomlands skickar du som vanligt in skadeanmälan till oss.

Alla skadeanmälningar görs direkt på vår hemsida, du hittar till skadeanmälan här.

Har du råkat ut för en singelolycka utomlands repareras ditt fordon som det hade gjort i Sverige, på en valfri verkstad efter att du fått ett skadenummer utav oss.

Har du råkat ut för kollision med ett annat fordon så tillämpas den lag som gäller i landet som olyckan skedde i. Vi tar då hjälp utav en lokalt förankrad konsult som hjälper oss att reglera ärendet.

Fick du svar på din fråga?