Alla samlingar
Bilförsäkring
Var gäller försäkringen?
Var gäller försäkringen?
Linnea avatar
Skrivet av Linnea
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Motorfordonsförsäkringen gäller i de länder som är anslutna till Gröna kort-samarbetet. Dessutom gäller försäkringen då fordonet transporteras mellan de länder där försäkringen gäller.

I vissa länder behövs fortfarande ett bevis på att fordonet är trafikförsäkrat, det Gröna kortet. Kontakta oss om du behöver ett utställt grönt kort. Du kan läsa mer om vilka länder som kräver ett Grönt kort, samt vilka länder som ingår i Gröna kort-samarbetet här.

Om en skada inträffar utomlands tillämpas lagen i det landet där skadan skedde.

Trafikförsäkringen gäller alltid i hela världen för den som är svensk medborgare och för den som har sin hemvist i Sverige och som skadas i följd av trafik med svenskregistrerat fordon, i enlighet med reglerna i Trafikskadelagen.

Fick du svar på din fråga?