Förköpsinformation
Linnea avatar
Skrivet av Linnea
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

lins förköpsinformation är en sammanfattning av vad lins försäkring omfattar samt information om viktiga begränsningar och säkerhetsföreskrifter.

lin har två dokument med sådan information, en generell (produktbladet) och en med mer ingående information för lins försäkring (förköpsinformationen).

Denna information ska enligt lag lämnas till kund innan köp.

Skador regleras alltid enligt de fullständiga villkor som finns publicerade på vår hemsida.

Fick du svar på din fråga?