Alla samlingar
Bilförsäkring
Vilka bilar försäkrar ni?
Vilka bilar försäkrar ni?
Linnea avatar
Skrivet av Linnea
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Vi försäkrar personbil och lätt lastbil för privat bruk. Med personbil och lätt lastbil avses fordon som är registrerade som dessa och väger maximalt 3 500 kg.

Fick du svar på din fråga?