Alla samlingar
Bilförsäkring
För vem gäller försäkringen?
För vem gäller försäkringen?
Linnea avatar
Skrivet av Linnea
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Försäkringen gäller dig som är försäkringstagare, ägare och huvudsaklig brukare av det försäkrade objektet. Skyddet gäller även försäkringstagarens make/maka, sambo eller registrerad partner.

Att försäkra fordonet på annan person, eller att felaktigt ange att ingen under 25 år kör bilen, leder normalt till att ersättning uteblir avseende Delkasko, Vagnskada och tilläggsförsäkringar.

Trafikförsäkringen gäller för samtliga som drabbas av skada i följd av trafik med fordonet i enlighet med Trafikskadelagen. Försäkringen gäller endast för dig som privatperson och inte för något som har samband med din yrkes- eller tjänsteutövning (eller annan förvärvsverksamhet).

Fick du svar på din fråga?