Alla samlingar
Betalning
Vad händer om jag inte betalar mina premier i tid?
Vad händer om jag inte betalar mina premier i tid?
Linnea avatar
Skrivet av Linnea
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

I samband med tecknande av lin försäkring upprättas en betalplan som återfinns i försäkringsbrevet. Betalplanen innehåller belopp och datum för respektive premiedragning.

Vid såväl autogiro som återkommande kortbetalning meddelar vi inte dig separat om kommande betalningar, utan du som försäkringstagare behöver säkerställa att medel finns på konto inför respektive dragning, som sker den 27:e varje månad (faller den 27:e på en helgdag dras premien vardagen därpå).

Vid utebliven betalning sker nytt dragningsförsök tills betalning skett.

Vi har rätt att säga upp försäkringen om premien inte betalas. Meddelande om uppsägningen skickas skriftligen (via sms) varpå premien ska betalas inom 14 dagar för att försäkringen ska fortsätta gälla.

Om du som försäkringstagare inte kunnat betala din premie i rätt tid på grund av frihetsberövande, svår sjukdom, utebliven pension eller utebliven lön från din huvudsakliga anställning eller liknande hinder får uppsägningen verkan tidigast en (1) vecka från det att hindret fallit bort. Denna period kan dock aldrig bli längre än tre månader.

Fick du svar på din fråga?