Alla samlingar
Bilförsäkring
Vad behöver jag för försäkring på min bil?
Vad behöver jag för försäkring på min bil?
Linnea avatar
Skrivet av Linnea
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Alla fordon som rör sig i trafiken och inte är avställda behöver en Trafikförsäkring enligt lag.

Det är inte tillåtet att köra en bil utan en Trafikförsäkring. Skulle bilen vara oförsäkrad behöver du betala en hög böter till TFF (Trafikförsäkringsföreningen).

Utöver en Trafikförsäkring kan du välja att teckna en halv- eller helförsäkring med olika typer av tillägg. Läs mer om vilka försäkringar vi erbjuder här.

Fick du svar på din fråga?