Vad har jag för självrisk?
Linnea avatar
Skrivet av Linnea
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Vid varje skadetillfälle tillämpas en självrisk. Hur stor din självrisk är framgår i ditt personliga försäkringsbrev eller i våra försäkringsvillkor som du hittar här.

För att hitta ditt försäkringsbrev kan du logga in på Mina Sidor.

Beroende på om du endast har trafikförsäkring, har halv-eller helförsäkring samt individuella skillnader för fordonet och föraren så skiljer sig detta.

Vänligen kolla ditt försäkringsbrev och vad som ingår i din försäkring.

Våra grundsjälvrisker:

 • Trafikförsäkring: 1 500 kr

 • Brand: 2 000 kr

 • Glasskada: Lagning av stenskott 0 kr (upp till 3 ggr/år) / Vid byte av glasruta: 2 000 kr.

 • Maskinskada: Om din bil gått 0-6 000 mil, 5 000 kr / om din bil gått 6 000-10 000 mil 8 000 kr (obs, din bil får vara max 8 år och inte kört över 10 000 mil)

 • Räddning: 1 750 kr

 • Stöld: 2 000 kr

 • Rättsskydd: 20% av kostnaden, minst 2 000 kr

 • Vagnskada (endast i helförsäkring): 4 000 kr

 • Kristerapi: 0 kr (max 10 tillfällen under en 12-månadersperiod

 • Hyrbil (tillägg): Om din bil repareras eller inte kan användas i en ersättningsbar skada, lin ersätter då kostnaden för en hyrbil med 75% av dygns- och kilometerkostnaden.

  Behöver du inte en hyrbil så ersätter vi dig istället med 100 kr/dag i stillestånd. Självrisk: 25% av dygns- och kilometerskostnaden.

 • Djurkollision (tillägg): Högsta ersättningsbelopp är 4000 kr, dock högst reparationskostnaden.

  Ett krav för ersättning är att skadan är ersättningsbar genom vagnskademomentet. Om du har vagnskada så dras ersättning av från din självrisk, det fungerar då som en självriskreducering.

  Om du saknar vagnskada eller om du har vagnskadegaranti från annan försäkringsgivare så betalas ersättningen ut kontant.

Fick du svar på din fråga?