Klagomål
Amanda avatar
Skrivet av Amanda
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Om du inte är nöjd

Tycker du att vi har gjort något fel kan du kontakta lins klagomålsansvarige för att få ditt ärende prövat av oss. Du kontaktar oss via mail eller telefon. Vi kommer att behöva:

 • Ditt namn

 • Din adress

 • Ditt skadenummer

 • Telefonnummer

 • En förklaring till varför du inte är nöjd

Vår klagomålsansvarige kommer att gå igenom ärendet och kontakta dig inom 14 dagar för att informera dig om hur lin ser på ärendet eller när du kan förvänta dig ett svar. Vår klagomålsansvarige kommer att meddela dig vilka åtgärder som vidtagits och redogöra för lins ställning i klagomålet.

Kontaktuppgifter till lins klagomålsansvarige
klagomal@linforsakring.se

Om du vill få ditt ärende prövat av annan part
Om du av någon anledning inte är nöjd efter att du fått svar från lins klagomålsansvarige, kan du få ditt ärende prövat av annan instans så som:

 • Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
  Här kan du som privatperson få försäkringsfrågor prövade gratis. Undantag är medicinska bedömningar och ärenden som behandlats i domstol.

  Adress: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm

  Telefon: 08-508 860 00

 • Nämnden för rättsskyddsfrågor (FNR)
  Här kan du pröva omfattningen av en rättsskyddsförsäkringen, fråga om ersättningsanspråk relaterade till det och trafikförsäkring samt fråga om överprövning av ombuds lämplighet.

  Adress: Svensk Försäkrings Nämnder, Box 24067, 104 50 Stockholm

  Telefon: 08-522 787 20

 • Trafikskadenämnden
  Här är vissa prövningar obligatoriska och ska alltid prövas av nämnden. Gäller det en obligatorisk prövning hjälper lin dig. Nämnden är fristående från alla försäkringsbolag och finns för att skapa en enhetlig och skälig personskadereglering inom trafikförsäkringen. Är prövningen inte obligatorisk har lin ingen skyldighet att inhämta nämndens utlåtande.

  Adress: Trafikskadenämnden, Box 24048, 104 50 Stockholm

 • Domstol
  Du kan alltid få en tvist prövad av tingsrätten. De flesta försäkringar innehåller även en rättsskyddsförsäkring som kan ersätta delar av rättegångskostnaderna.

Om du har andra frågor eller behöver support

Vi svarar gärna på dina frågor! Eftersom vi är ett helt digitalt bolag når du oss enklast på info@linforsakring.se eller via vår chatt – se längst ner i högra hörnet på vår hemsida. Vi finns online i chatten kl. 9-17 på vardagar.

Fick du svar på din fråga?