Vem är Försäkringsgivare?
Amanda avatar
Skrivet av Amanda
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

lin försäkring är ett varumärke under Eir Försäkring som också är vår Försäkringsgivare.

Eir står under tillsyn av Finansinspektionen och har sedan i juni 2019 tillstånd att bedriva försäkringsrörelse i enlighet med Försäkringsrörelselagen. Tack vare att Eir är ett helt nytt försäkringsbolag kan vi redan från början bedriva kostnadseffektiv verksamhet på alla plan och på så sätt utmana den befintliga marknaden. Vi bygger hela vår verksamhet digitalt och erbjuder samma trygghet och försäkringsskydd som jämförbara och traditionella försäkringsbolag.

Fick du svar på din fråga?