Tilläggsförsäkring: Hyrbil

Information om tillägget Hyrbil

Amanda avatar
Skrivet av Amanda
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Hyrbil kan tecknas till både hel- och halvförsäkrad personbil eller lätt lastbil som inte är äldre än 15 år.

Tillägget upphör automatiskt vid denna gräns. Du kan få ersättning för hyrbil när det försäkrade fordonet inte kan användas i samband med ersättningsbar brandskada, glasskada, stöldskada, vagnskada eller maskinskada (detta gäller även om gränserna för maskinskademomentet passerats).

Försäkringen ersätter:

  • 75 % av dygns- och kilometerkostnaden för hyrbil som storleksmässigt är likvärdig med din bil under reparationstid som är skälig i förhållande till skadan. Vid stöld lämnas ersättning under den tid som bilen är borta.

  • Om du inte nyttjar ovanstående möjlighet kan du få 100 kr per dag istället under reparationstid som är skälig i förhållande till skadan.

Försäkringen ersätter inte:

  • Merkostnader som uppstår för att du väljer en hyrbil som är dyrare än sådan som motsvarar din egen avseende storlek.

  • Merkostnader som uppstår för att du inte följer våra anvisningar.

  • Kostnader för självriskeliminering eller reducering, drivmedel, transporter eller liknande.

  • Kostnader som uppstår genom försening orsakad av din försummelse.

  • Hyrbilskostnader som uppstår när ditt fordon var avställt eller hade meddelats körförbud.

  • Hyrbilskostnad eller kontantersättning för längre tid än vad som är skäligt för att reparera ditt fordon.

  • Kostnader för specialutrustning, till exempel dragkrok eller automatisk växellåda.

Självrisk

Om du väljer att hyra bil betalar du 25% av dygns- och kilometerkostnaden.

Begränsningar

Du får ersättning i högst 45 dagar. Vi gör avdrag för hyrbilsersättningen för avbrotts- eller stilleståndsersättning som du i samma skada har rätt till från annan försäkring.

Om du behöver hyra bil

Du ska alltid kontakta oss innan du hyr bil för att få reda på vilka uthyrningsfirmor du kan vända dig till.

Fick du svar på din fråga?