Tilläggsförsäkring: Djurkollision

Information om tillägget Djurkollision

Amanda avatar
Skrivet av Amanda
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Djurkollision kostar 91.25 kr/år och kan tecknas till halv- och helförsäkrad personbil eller lätt lastbil.

Försäkringen ersätter skada som uppkommer genom kollision med djur som plötsligt och oförutsett kommit ut på körbanan. Ett krav för ersättning är att skadan är ersättningsbar genom vagnskademomentet (även om du inte har tecknat vagnskada). Om du har vagnskada så dras ersättning av från din självrisk, det fungerar då som en självriskreducering. Om du saknar vagnskada eller om du har vagnskadegaranti från annan försäkringsgivare så betalas ersättningen ut kontant.

Om du kolliderar med ett djur och en skada inträffar måste du underrätta oss snarast.

Om du kolliderar med ett vilt djur måste du också göra en anmälan till polisen och märka ut kollisionsplatsen tydligt. Om du kolliderar med ett tamdjur räcker det att anmäla det till ägaren. Vid anmälan ska polisanmälan alternativt intyg från djurägare bifogas.

Högsta ersättningsbelopp är 4000 kr, dock högst reparationskostnaden.

Fick du svar på din fråga?